Energie Support Salland helpt ondernemers met besparen

25 juli 2019 - Algemeen

Meer rendement en inzicht met de energiebesparingsanalyse.

Nog geen jaar geleden als een idee geopperd en nu al operationeel. Én trots op de eerste behaalde resultaten. Energie Support Salland; een collectief van 7 lokale bedrijven die ondernemingen helpt bij het in kaart brengen van maatregelen om energie te besparen. Heel praktisch en efficiënt. Deze energiebesparingsanalyse toont de ondernemer wat een aanpassing kan opleveren. Een prima stappenplan waarmee je direct aan de slag kan.

Een veelbelovende pilot

Eén van de Energie Support Sallandpartners is de gemeente. Samen met provincie Overijssel maakte zij het financieel mogelijk om een pilotproject uit te voeren. Volgens Willy Kemper, initiatiefnemer van Energie Support Salland, was deze pilot een waardevolle exercitie. “Wij hebben bij 8 lokale ondernemingen een energiebesparingsanalyse gemaakt. Dit waren ondernemingen uit diverse branches en van verschillende groottes. Zoals een retailer, een bedrijf met grote procesinstallaties maar ook bijvoorbeeld een kleine financiële dienstverlener. Die verscheidenheid heeft goed uitgepakt. Qua energiebesparing kom je hele uiteenlopende zaken tegen. En daarnaast leer je ook veel over de specifieke prioriteiten van de ondernemers. Wij hebben er veel van opgestoken.”

Scan, rapport, advies

De eerste stap van de energiebesparingsanalyse is de energiescan. Op 4 vlakken wordt de onderneming doorgelicht: het gebouw, de processen, de verlichting en ICT. De resultaten van de scan worden verwerkt in een besparingsrapport dat met de ondernemer besproken wordt. Energie-adviseur Frank Elders: “Het rapport is een handleiding voor de ondernemer. Daarin staat wat er verbeterd kan worden en wat het gaat opleveren. Wij maken daarbij onderscheid in 3 categorieën. Quick wins; dit zijn aanpassingen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Investeringen met een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar. En ‘aanpassingen op natuurlijke momenten’, dus bij noodzakelijke vervangingen, reparaties of renovaties. Met het rapport kan de ondernemer voor zichzelf een plan van aanpak maken voor de korte en lange termijn.”

Maximaal rendement met minimale aanpassingen

“Wat ons bij de pilot opviel was dat er vaak met minimale aanpassingen al maximaal rendement te behalen is” vertelt Frank Elders. Bijvoorbeeld door het opnieuw inregelen van verwarmings- en klimaatsystemen. Vaak zijn die instellingen al jaren niet meer gecontroleerd en brandt de ‘kachel’ op onlogische momenten. In het besparingsrapport geven wij dat aan en dan blijkt dat je met een half uurtje inregelen al flink minder gas gebruikt.”
Informatieplicht Energiebesparing & Energielabels
Bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich terugverdienen binnen 5 jaar. Sinds 1 juli 2019 is hiervoor ook een meldingsplicht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarvoor moet de Erkende Maatregelenlijst (EML) ingevuld worden. Een intensieve, tijdrovende klus die met de begeleiding van Energie Support Salland in een uurtje of twee te doen is. Kemper: “Een mooie bijkomstigheid natuurlijk. Maar in onze regio geldt deze meldingsplicht misschien voor 20% van de bedrijven. En wij willen er ook voor die overige 80% zijn om hen te helpen met rendabele, duurzame verbeteringen. In 2023 moeten alle bedrijfskantoren het energielabel C hebben, en in 2030 het A-label. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.”

Aanpak wordt beloond met fiscale maatregelen en subsidies

De kosten voor een energiescan variëren tussen de € 350,- en € 750,-, afhankelijk of het bedrijf een klein- of grootverbruikaansluiting heeft. De provincie biedt op dit moment de “Geldterugactie”. Een vergoeding van € 400,- voor de energiescan. De onderneming dient dan wel 1 van de maatregelen uit de energiebesparingsanalyse uit te voeren. Daarnaast zijn er ook nog subsidies zoals de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie) en fiscale regelingen. De adviseurs van Energie Support Salland kunnen hierover adviseren en helpen bij de aanvraag.